Skip to main content

Voor Creatieve Kinderen

De creativiteit van het kind staat tijdens de muzieklessen centraal waardoor er met veel plezier muziek wordt gemaakt. In de lessen  vinden diverse ontwikkelingen plaats:

  • Het muzikale voorstellingsvermogen wordt vergroot.
  • Het zelf maken van muziek en ook het noteren van muziek op notenschrift.
  • Ook het uit het hoofd spelen van de genoteerde muziek wordt gestimuleerd

De leerling wordt gestimuleerd om zelf creatief met muziek om te gaan. Er wordt gewerkt aan de kennis en werking van akkoorden voor het beter leren begrijpen van bestaande muziekstukken en het maken van eigen muziekstukken.