Skip to main content

Privacybeleid

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG (in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd), de nieuwe Europese richtlijn voor databescherming.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen niet aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Verwerking persoonsgegevens

Als je contact opneemt via de mail of via het contactformulier, bijvoorbeeld het aanmeldformulier voor een proefles, verstrek je persoonsgegevens aan ons. De volgende gegevens worden gevraagd:
    •    Voor- en achternaam
    •    Voor- en achternaam van ouder(s), als je minderjarig bent
    •    Adresgegevens
    •    Woonplaats
    •    Telefoonnummer
    •    E-mailadres
    •    Geboortedatum / leeftijd
    •    Beschikbaarheid voor lessen

Verwerking persoonsgegevens

Er worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn nodig om je te kunnen registreren als leerling bij de pianolespraktijk. De informatie over jou omtrent pianospelen worden gebruikt om de pianolessen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw ervaring en wensen.
Daarnaast kunnen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
Lesinformatie:
Om je te informeren wordt  je e-mailadres over alle zaken omtrent jouw pianolessen gebruikt. Er worden e-mails verstuurd over (wijzigingen in) je lesrooster, de leerlingenconcerten en andere initiatieven van de pianolespraktijk.

Nieuwsbrief:
Het e-mailadres wordt ook gebruikt om je informatie over de lespraktijk te sturen via de nieuwsbrief. Dat is informatie over belangrijke data met betrekking tot vakanties en feestdagen. Ook informatie betreffende het beleid over de lespraktijk behoort tot de mogelijkheden.

Inzage persoonsgegevens

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Een verzoek hiertoe kun je indienen via het e-mailadres dat na de inschrijving doorgegeven wordt of via het contactformulier op de website. Bij het gebruik de persoonsgegevens voor andere doeleinden dan waarvoor je toestemming hebt gegeven, wordt er contact met je opgenomen en kun je laten weten of je hiervoor toestemming geeft.

Bewaartermijn

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.Bewaartermijn gegevens. De gegevens van huidige leerlingen worden bewaard zolang de leerling lessen volgt. In verband met de belastingwetgeving, worden de facturen nog wel zeven jaar bewaard. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen door verwijderd.

Gegevensverstrekking aan derden

Er worden geen gegevens van leerlingen gedeeld met derden, met uitzondering van de belasting consulent. Met dit bedrijf is een verwerkingsovereenkomst van kracht, hetgeen betekent dat die de persoonlijke gegevens in de facturen met niemand deelt en niet voor eigen doeleinden gebruikt. In het geval van een datalek  wordt er direct een melding gemaakt naar de leerlingen, de gebruikers van de website en desbetreffende officiële instanties.