Skip to main content

Pianoles en Muzikale Vorming

De pianoles wordt gecombineerd met muzikale vorming. Leerlingen die geen muzikaal theoretische voorkennis hebben, krijgen tijdens de pianoles een basis muziektheorie. Mocht de piano naderhand geen geschikt instrument blijken te zijn, dan biedt de ontstane kennis over muziektheorie een basis voor een overstap naar een ander muziekinstrument. Er is veel positieve ervaring met lessen aan kinderen. In de pianoles wordt er een goede basis gegeven voor het lezen van bladmuziek. Dit gebeurt door middel van het zingen van melodische en het uitvoeren van genoteerde ritmische muziek of muziekvoorbeelden. De creativiteit van de leerling wordt tijdens de lessen bevordert en er ontstaat dan meer inzicht in de werking van muziek. Hierdoor wordt:

  • Het muzikale voorstellingsvermogen vergroot.
  • Het zelf maken en/of schrijven van muziek gestimuleerd.
  • Het spelen van de genoteerde muziek uit het hoofd bevorderd.

 De leerling wordt gestimuleerd om zelf creatief met muziek om te gaan. Dit kan ook door kennis van akkoordsymbolen en de werking van akkoorden en melodieën. Kennis van akkoordenleer kan worden toegepast in het spelen van jazz en populaire muziek. Anderzijds is kennis en werking van akkoorden zeer handig voor het beter leren begrijpen van bestaande of zelfgemaakte muziekstukken.