Skip to main content

Piano leren spelen

Piano leren spelen hoeft niet te betekenen dat het goed leren bespelen van het instrument het belangrijkste doel is. De piano kan een goed hulpmiddel zijn om muziek en het maken van muziek beter te leren begrijpen. Het (piano)klavier geeft een direct resultaat van klanken. Dit bereik je door het bespelen van het instrument en het "zien" van de opbouw van melodieën en harmonieën, ofwel samenklanken in het algemeen. Andere snaar-instrumenten die je moet tokkelen of strijken en bijvoorbeeld ook de blaas-instrumenten bieden deze mogelijkheden niet.

In de les wordt er dan ook veel aandacht besteed aan het maken van muziek door uitleg over hoe (genoteerde) muziek werkt en hoe klanken werken. Tijdens de pianolessen wordt er per leerling gekeken op welke wijze het beste resultaat kan worden bereikt. Pianomethodes die enkel tot doel hebben om de leerling te richten op het klavier, worden dan niet behandeld. Muzikale bewustwording is het doel in de lessen. Dit wordt niet bereikt door vrije improvisatie, maar door gebruik te maken van genoteerde muziek. En daarbij wordt er veel aandacht besteed aan een goede piano-techniek. De muzikale kennis die de leerling tijdens de lessen heeft opgedaan geeft de mogelijkheid om die toe te passen op andere instrumenten. Muziek maken wordt dan niet enkel beperkt tot het pianospelen.