Skip to main content

Creativiteit van de leerling

Anders dan in de meeste pianolessen staat de creativiteit van de leerling centraal. Veelgebruikte lesboeken en lesmethodes hebben vaak niet als doel om fijn muziek te leren maken. Vaak hebben deze methodes ook niet als resultaat de leerling goed noten te leren lezen. De werking van het notenschrift wordt dan niet duidelijk, doordat het als methode gebruikt wordt om piano te kunnen spelen. Door het notenschrift juist creatief te gebruiken leert de leerling makkelijker muziek te maken en krijgt de leerling meer inzicht in het notenschrift. Het muzikale geheugen en de natuurlijke wijze van musiceren wordt beter ontwikkeld. Hierdoor wordt het spelen van pianostukken uit het hoofd en de mogelijkheden tot het improviseren versterkt.