Skip to main content

Namen en titels van bekende klassieke muziek

Muziekstukken die bekend geworden zijn onder een tweede naam of bijnaam

  • Fantasienamen
  • Gelegenheidsmuziek
  • Programmamuziek
  • meer...
Informatiebron

Muzikale dubbellevens van Emanuel Overbeeke

  • alfabetisch gerangschikte tweede namen
  • (muziek) historische achtergronden
  • naslagwerk
  • Bronnenlijst en Register
    ( van personen en composities )

In de westerse klassieke muziektraditie hebben muziekstukken namen en titels gekregen die door de componist of een uitgever bedacht zijn. De algemene namen van stukken beschrijven bijvoorbeeld het type, het nummer, de toonsoort en ook wel voor welke instrument(en) ze geschreven zijn. Zo zijn er ook niet-algemene titels ofwel subtitels. Veel klassieke stukken zijn vaak meer bekend onder deze namen. Soms zijn stukken ook bekend onder een bijnaam en deze zijn vaak door een uitgever bedacht of later door iemand die er een fantasie-naam aan toekende.