Skip to main content

Algemene voorwaarden

LoMusico pianolessen | muzieklessen

De pianolessen worden bij de leerlingen thuisgegeven. In de kosten van de les zit het reisgeld inbegrepen. Vanwege de logistieke planning gelden er bepaalde voorwaarden. Vanwege het bezoek op diverse locaties kunnen per dag slechts een bepaald aantal leerlingen ingedeeld worden.

Inschrijving

Via het contactformulier kunt u een aanvraag doen. Er wordt dan contact met u opgenomen en dan vindt er overleg plaats over de mogelijkheden. Inschrijving voor de lessen gebeurd dan na de kennismaking en de eerste les of proefles. Minderjarige cursisten kunnen zich alleen inschrijven met toestemming van hun ouder(s) of verzorger(s). Door het betalen van de factuur wordt de overeenkomst gesloten.

Aanmelding/ Proefles

Afhankelijk van de beschikbare plekken en mogelijkheden kan er een proefles worden gepland voordat er daadwerkelijk besloten wordt om aan te melden. Voor de proefles wordt er een normaal tarief gerekend.

Opzegging

De pianolessen kunnen per maand worden opgezegd, dit moet dan minimaal 4 weken voor aanvang van de volgende maand worden doorgegeven. De betaling van de pianolessen in de voorafgaande maand worden niet meer verrekend. De betaling van de pianolessen in de voorafgaande maand worden niet meer verrekend.

Betaling lesgeld

  • De facturen worden per maand digitaal verstuurd.
  • De factuur wordt tijdig verstuurd. Dit gebeurt ongeveer in het midden van de maand.
  • De betaling van de pianolessen van de nieuwe maand moet in de maand voorafgaand voldaan zijn.
  • Het aantal weken verschilt per factuur. In de mail gekoppeld aan de factuur worden de lesdagen van de desbetreffende maand vermeld. Er kan dan besproken worden of de aangegeven dagen organisatorische problemen opleveren.

Verzuim van de leerling

Wanneer een leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is er toch lesgeld verschuldigd. Dat betekent dat er in het geval een les wordt afgezegd, ongeacht de reden waarom, deze les niet kan worden ingehaald. Dit is o.a. vanwege logistieke redenen en de zeer beperkte mogelijkheden aan een alternatieve lesdag/ lestijd.

Schoolvakanties en lesdagen

De vakantietijden komen overeen met die van het basisonderwijs in de regio Amsterdam. Dit betekent dat er op alle vakantiedagen en ook feestdagen geen lessen worden gegeven. Het is altijd mogelijk om in overleg in de vakanties extra lessen te volgen.